TH | ENG
 
 

    เรื่องทั่วไปเกี่บวกับสหกิจศึกษา
ผู้ตั้ง
ข้อความ

tadapong-s
Usertype= member


30/5/2555 9:56:28
ตอบ 1 คน

กำลังหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษาครับ

ผมกำลังศึกษา ป.โท สาขาจิตวิทยาการศึกษาครับ  อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจด้วยครับ 

ปัจจุบันผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาอยู่ที่ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และวิทยากรสหกิจศึกษา  จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย แล้วครับ


ผู้ตอบ
ข้อความ
Guest(กัณทิมา)
User Type: Guest


ความคิดเห็นที่ 1
8/8/2555 16:43:26

ขอโทษด้วยที่ตอบช้า ต้องถามว่าสนใจเรื่องอะไร สามารถหยิบมาเป็นงานวิจัยได้ทั้งนั้นค่ะ

 
   
ข้อความ :
ชื่อ :
   
 
   


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

02838297